NIT I DIA

És una cortina que combina dos teixits en franges horitzontals, un opac i l'altre translúcid. El seu sistema enrotllable fa que puguis combinar els dos teixits de manera que pots escollir si entra llum o no combinant-los entre si de manera sobreposada. D'aquí el nom de "nit i dia". També és possible fabricar-la amb screen.