la protecció solar òptima

Els tendals, per la seva instalació a l'exterior dels edificis, ofereixen la millor manera de prevenir l'excés d'escalfor a l'interior de la vivenda, ja que eviten que els vidres s'escalfin i transmetin aquesta escalfor a l'interior de la vivenda.

A llar angelina, podem oferir-li totes les modelitats de tendal, ja sigui de braços invisibles, tipus marino, punt recte etc., coordinats amb teixits acrílics tradicionals o bé amb teixits d'alta protecció solar tèrmica, com ara screens o soltis. A més, podem lacar l'alumini de l'estructura del tendal, en una àmplia gama de colors standard, o fins i tot lacar-lo en el color de la carta RAL que requereixi cada client.